Hovedsiden

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Tildelinger 2016

Tildelinger blir normalt kunngjort  8. mars. Eller nærmeste påfølgende virkedag.
Årets tildeling finner du her.
Tildelingene stilles til disposisjon for perioden 1.4.2016-30.06.2017.

Utlysning høsten 2016

Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på https://fond.app.uib.no/
Databasen åpner for nye søknader medio oktober.
Dersom du opplever tekniske problemer med søknadssystemet, send epost til brita@it.uib.no
Henvendelser om feil brukerkategori kan sendes på epost til kristin.hansen@uib.no

Informasjon til studenter og stipendiater:

  • Prosjektstipend for studenter og stipendiater har søknadsfrist 1. desember

Informasjon til ansatte (forskere):

   • I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB): 1. Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
   • Dette betyr at i 2016 er UiB som deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
   • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
   • Søknadsfristen er fremdeles 1. desember.
   • Mer informasjon på UiB sine sider:
    http://www.uib.no/ledelsen/82000/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Innleverte søknader før 2012

Forskere som har levert nettsøknad tidligere enn 2012, har lesetilgang til disse i
gammel database

Kontakt: post@meltzerfondet.no