Hovedsiden

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Utlysning høsten 2014

Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på fondets nettbaserte søknadssystem.
Databasen åpner for nye søknader 21. oktober.
Dersom du opplever tekniske problemer med søknadssystemet, send epost til brita@it.uib.no

Informasjon til studenter og stipendiater:

  • Prosjektstipend for studenter og stipendiater har søknadsfrist 1. desember

Informasjon til ansatte (forskere):

   • Søknadsfrist er 1. desember.
   • Forskere kan søke om midler til vitenskapelige reiser.
   • Forskere kan også søke om støtte til forskningstermin for 2015/2016.
    Vurdering av tildeling vil avhenge av kvaliteten av opplegget for forskningsterminen.
    Planer om utenlandsopphold ble tillagt vekt.
   • Det blir ikke delt ut midler til forskningsprosjekter i 2015.

Tildelinger 2014

Tildelinger for 2014 ble kunngjort  8. mars.
Tildelingene stilles til disposisjon for perioden 1.4.2014-31.3.2015.

Innleverte søknader før 2012

Forskere som har levert nettsøknad tidligere enn 2012, har lesetilgang til disse i
gammel database