Hovedsiden

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Utlysning høsten 2014

Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på fondets nettbaserte søknadssystem.
Databasen åpner for nye søknader 21. oktober.
Dersom du opplever tekniske problemer med søknadssystemet, send epost til brita@it.uib.no

Informasjon til studenter og stipendiater:

  • Prosjektstipend for studenter og stipendiater har søknadsfrist 1. desember

Informasjon til ansatte (forskere):

   • I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB): 1. Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
   • Dette betyr at i 2015 er UiB som deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
   • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
   • Søknadsfristen er fremdeles 1. desember.
   • Mer informasjon på UiB sine sider:
    http://www.uib.no/ledelsen/82000/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Tildelinger 2014

Tildelinger for 2014 ble kunngjort  8. mars.
Tildelingene stilles til disposisjon for perioden 1.4.2014-31.3.2015.

Innleverte søknader før 2012

Forskere som har levert nettsøknad tidligere enn 2012, har lesetilgang til disse i
gammel database

Kontakt: post@meltzerfondet.no