Hovedsiden

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Tildelinger 2014

Tildelinger for 2014 blir kunngjort  8. mars.
Tildelingene stilles til disposisjon for perioden 1.4.2014-31.3.2015.

Utlysning høsten 2013

Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på fondets nye nettbaserte søknadssystem.
Dersom du opplever tekniske problemer med søknadssystemet, send epost til brita@it.uib.no

Informasjon til studenter og stipendiater:

  • Prosjektstipend for studenter og stipendiater har søknadsfrist 1. desember

Informasjon til ansatte (forskere):

   • Søknadsfrist er 1. desember.
   • Forskere kan søke om midler til vitenskapelige reiser.
   • Forskere kan også søke om støtte til forskningstermin (opptil kr. 100 000,-) for 2014/2015.
    Vurdering av tildeling vil avhenge av kvaliteten av opplegget for forskningsterminen.
    Planer om utenlandsopphold ble tillagt vekt.
   • Det blir ikke delt ut midler til forskningsprosjekter i 2014.

Innleverte søknader

Forskere som har levert nettsøknad tidligere enn 2012, har lesetilgang til disse i
gammel database

Tildelinger 2013

Tildelingene for 2013 ble kunngjort  8. mars.
Tildelingene stilles til disposisjon for perioden 1.4.2013-31.3.2014.