Sjekkliste for forslagsstiller

Alle universitetets professorer har forslagsrett. Det samme har alle instituttstyrerne.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til
Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling innen frist 1. desember, 2016.

Æresprisen

 • merk at prisen tildeles for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet
 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra vitenskapelige meritter, så som banebrytende vitenskapelig arbeid, betydningsfulle vitenskapelige publikasjoner, forskningssamarbeid, forskningsledelse,forskningsmiljøbygging, doktorgradsveiledning etc
 • sammendrag av CV og publikasjonsliste vedlegges
 • sjekk om det er minimum 5 år siden sist prisen ble delt ut

Prisen for yngre forskere

 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere
 • merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen
 • CV og publikasjonsliste vedlegges
 • doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal også legges ved
 • sjekk at prismottaker ikke er fylt 35 år når prisen skal deles ut 8. mars, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet
 • kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt
 • CV og publikasjonsliste vedlegges